i utkanten av lerretet:
Med rundt 123 000 besøkende i 2015 fordelt på 170 visningssteder er Bygdekinoen fortsatt en stor kino i landsmålestokk. Med unntak av Vestfold, der tettheten av faste kinoer er blitt for stor, blir det vist bygdekino i alle fylker i landet. Maskinistene har ansvar for hver sin rute, der de rigger opp det som trengs av utstyr for å vise aktuelle kinofilmer. Et bredt spekter av lokaler benyttes - alt fra gamle ungdomshus til nye flerbruksbygg, og mange steder er Bygdekinoen fortsatt det eneste faste kulturtilbudet og et naturlig møtepunkt for bygdas innbyggere - unge som gamle generasjoner.